دانلود مقاله ترازنامه سال بانک صنعت و معدن 1384

دانلود مقاله ترازنامه سال بانک صنعت و معدن 1384

دانلود مقاله ترازنامه سال  بانک صنعت و معدن 1384

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 2 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


‏ترازنامه سال ‏بانک‏ ‏صنعت و معدن ‏1384 (ارقام به ريال)


‏دارائي ها


‏29/12/1384


‏بدهي ها


‏29/12/1384


‏نقد


‏19,791,035,988


‏بدهي به بانك مركزي


‏791,841,914,250


‏مطالبات از بانك مركزي


‏422,901,783,658


‏بدهي به بانكها و موسسات اعتباري


‏803,553,888,533


‏مطالبات از بانكها و موسسات اعتباري


‏1,070,517,474,842


‏سپرده هاي ديداري


‏3,147,762,164,472


‏تسهيلات اعطايي و مطالبات از بخش دولتي


‏3,840,825,311,331


‏سپرده هاي پس انداز و مشابه


‏21,500,200,236


‏تسهيلات‌اعطايي ومطالبات‌ازبخش غيردولتي


‏13,771,864,151,187


‏سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار


‏1,567,436,575,736


‏اوراق مشاركت و ساير اوراق مشابه


‏-


‏ساير سپرده ها


‏1,577,363,046,306


‏سرمايه گذاريها و مشاركت ها


‏2,428,379,136,465


‏ذخاير و ساير بدهيها


‏12,074,766,277,658


‏داراييهاي ثابت


‏1,178,197,587,056


‏اقلام در راه


‏138,904,944,170


‏ساير دارايي ها


‏5,743,562,585,727


‏حقوق صاحبان سهام :


‏  -


‏اقلام در راه


‏0


‏سرمايه


‏5,000,000,000,000


‏ 


‏ 


‏اندوخته ها


‏1,351,814,994,107


‏ 


‏ 


‏مانده سود (زيان) انباشته


‏2,001,095,060,786


‏جمع داراييها


‏28,476,039,066,254


‏جمع بدهيها


‏28,476,039,066,254


‏طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادي


‏10,338,932,278,889


‏تعهدات بابت اعتبارات اسنادي


‏10,338,932,278,889 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :